Testimoniatges

Existeixen diverses raons per les quals és convenient explicar el que ens mou a participar en maçoneria, i la primera és la transparència. Explican les nostres motivacions som més transparents i donem confiança en les nostres accions. Això ajuda a guanyar el respecte dels altres i a construir relacions més sòlides.

El nostre testimoniatge pot ser font d'inspiració: En compartir les nostres motivacions, podem inspirar i motivar a uns altres a compartir el nostre ideari i prendre acció per a millorar la societat. Podem comunicar-nos de manera més efectiva amb uns altres i treballar junts per a aconseguir els nostres objectius. I finalment en explicar les nostres motivacions, també ens ajuda a reflexionar sobre les nostres accions i a assegurar-nos que estan alineades amb els nostres valors i creences.

Alguns membres de la nostra obediència han volgut donar testimoniatge de les seves motivacions per a pertànyer i treballar en maçoneria. Ens acosten la seva manera de viure i entendre el treball que de manera voluntària realitzen i que enriqueix les seves vides.

Farmacùtic

Catedratic