Concordia-Barcino nº 43

Idioma Ritual

Castellà

Ritu


R:. E:. A:. A:.

Dias de tinguda

Treballa primer i tercer divendres de cada mes a les 19:00 fins a las 21:00 

Domicili


Carrer Vallés, 86

Barcelona

Mail


concordia-barcino@glse.org

Concòrdia Barcino fa seva la idiosincràsia de la mateixa ciutat que l'ha vist néixer: una Lògia oberta al món com Ciutat Vella, cosmopolita com Gràcia, moderna com Les Corts, agradable i alegre com Sant Andreu, però també, com l'Eixample, amb amor per l'ordre i el concert que neixen d'allò que està ben traçat. Així és la Lògia que formem les Germanes i Germans de CB43. Barcelona representa la Maçoneria del nostre taller, així com ens agrada pensar que el nostre taller representa, d'alguna manera, la Maçoneria de Barcelona.

Els tres pilars que sustenten la nostra Lògia s'identifiquen amb la Saviesa que emana del rigor i l'excel·lència en els treballs maçònics que duen a terme tots els membres; la Força simbòlica del Ritu Escocès Antic i Acceptat en el qual desenvolupem aquests treballs, i la Bellesa de la maduresa dels membres de Concòrdia Barcino.

En qualsevol document intern de la Maçoneria figura com: “R\L\Concòrdia Barcino núm. 43 (GLSE)”

Aquesta és la fórmula on se sumen la forma tradicional i l'administrativa segons es coneix, entre maçons, a la Lògia autora d'aquestes línies. Les primeres formes en abreviatura maçònica corresponen a “Respectable Lògia”, no per honor guanyat, simplement per la sensibilitat d'apreciar allò que se sustenta en la voluntat i el treball, totes les Lògies reben igual tracte. El número correspon a l'ordre que ocupa en una Gran Lògia segons la seqüència d'adscripció a ella, en aquest cas ha estat atorgat per la Gran Lògia Simbòlica Espanyola (GLSE).

A mitjan 1997 un grup de maçons, homes i dones, pertanyents a lògies de diverses procedències i després d'haver assistit a una conferència, es van reunir informalment en una cafeteria amb la finalitat de canviar impressions, satisfets pel dialeg van decidir repetir la reunió amb freqüència mensual. D'això va néixer un nou projecte: conjuminar-se en Lògia. Així l'1 de novembre de 1998 va néixer la R\L\ Concòrdia Barcino d'estructura mixta dins de la forma Liberal i Adogmática de la Maçoneria i federada en la GLSE amb el número d'ordre 43. Des de llavors aquesta Lògia es reuneix dues vegades per mes.

Benvolgut/da lector/a; li agraïm l'atenció prestada alhora que som conscients que poden quedar-li moltes preguntes en ment. Tant a través d'Internet com mitjançant llibres pot trobar respostes, des de les més concordes a la realitat a les més falses, des de les exagerades per excés de zel a les més detractores. Llegeixi el que llegeixi tingui present que el motiu i raó de la Maçoneria és donar la possibilitat de polir i perfeccionar el coneixement a través d'experiències posades en diàleg i que la Maçoneria no reparteix béns ni privilegis ni confereix visió o cap poder sobrenatural.

Si Vostè precisa algun aclariment sobre l'exposat o formular alguna pregunta, comentari o crítica o desitja contactar amb aquesta Lògia, faci-ho via e-mail.

Rebi la nostra cordial salutació. Resp\L\ Concòrdia Barcino GLSE